Selfiebeleid

Je familie en vrienden met een selfie laten weten hoe het met je gaat? Dat mag! Maar maak alleen een foto van jezelf. Respecteer de privacy van medewerkers en patiënten. Maak van hen nooit ongevraagd een foto. Let dus op wie er op de achtergrond staat. Het maken van een selfie mag de zorgverlening niet in de weg staan. Ook is het niet toegestaan foto’s te maken in een omgeving waar steriel gewerkt wordt, zoals op de (poliklinische) operatiekamers en behandelkamers.